ประชุมและสัมมนา

แผนผังที่นั่งห้องประชุม Pailin grand ballroom

12345 6

Guilin Meeting Room

เป็นห้องประชุมที่ติดกับ บริเวณ ล็อบบี้ โดยแยกเป็น 2 ห้อง กุยหลิน1 ขนาดห้อง 10 x 7.8 x 5.5 เมตร กุยหลิน2 ขนาดห้อง  7.8 x 7.8 x 5.5 เมตร

Opal Meeting Room

เป็นห้องประชุมย่อย สำหรับ 30 ท่าน ขนาด 8 x 13 x 2.5 เมตร

Pailin grand ballroom

เป็นห้องประชุมที่ใหญ่ที่สุดของโรงแรม โดยสามารถ จัดการประชุม สามารถรองรับ 500-800 ท่าน ในลักษณะแบบ เทียเตอร์ โดยห้องนี้ สามารถแบ่งครึงได้ ขนาด 30 x 20 x 6.5 เมตร

Ruby Meeting Room

เป็นห้องประชุมย่อย ที่สามารถจุได้ 60 ท่าน ในแบบ คลาสรูม ขนาด 12 x 16 x 2.5 เมตร

Sai Yok Executive Meeting Room

เป็นห้องประชุมย่อยสำหรับ 10 ท่าน ในแบบ บอร์ดรูม ขนาด 8.8 x 5 x 2.5 เมตร

Topaz Meeting Room

เป็นห้องประชุมย่อย ที่สามารถจุได้ 60 ท่าน ในแบบ คลาสรูม ขนาด 12 x 16 x 2.5 เมตร