ติดต่อเรา

โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

9/1 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะขาม  อำเภอเมือง

จังหวัดกาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์: (6634) 551000-23

โทรสาร: (6634) 551033

อีเมล์ : rsvnkan@felixriverkwai.co.th

 

ทีมงานฝ่ายขายในเขตพื้นที่กรุงเทพ

88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : (66 2) 634 4111

โทรสาร : (66 2) 634 4595-7

อีเมล์ : rsvnkan@felixriverkwai.co.th

เว็ปไซด์ : www.felixriverkwai.co.th