ติดต่อเรา

โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

9/1 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะขาม  อำเภอเมือง

จังหวัดกาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์: (+66) 34 551 000-23 l (+66) 98 832 9882 l (+66) 97 265 1000

โทรสาร: (+66) 34 551 027

อีเมล์ : reservation@felixriverkwai.co.th

 

ทีมงานฝ่ายขายในเขตพื้นที่กรุงเทพ

88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : (+66) 2 634 4111

โทรสาร : (+66) 2 634 4595-7

อีเมล์ : sales@felixriverkwai.co.th

เว็ปไซด์ : www.felixriverkwai.co.th