บาร์สระน้ำไทรโยค

สถานที่ผ่อนคลาย พร้อมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เปิดบริการ 10.00 น. – 20.00 น.