โปรโมชั่น

โปรโมชั่นอาหารและเครื่องดื่ม

โปรโมชั่น อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง กิจกรรมต่างๆ ที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินกันได้ ที่โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ต กาญจนบุรี

Festive Promotion

We have new promotion for special of the day to provide your customer enjoy with festival